print logo

Videreutdanning ved PTS

Det praktisk-teologiske seminar arrangerer videreutdanningskurs for prester. Kursene holdes som oftes i samarbeid med Det teologiske fakultet og samordnes gjennom Kompetanserådet.

Kursene PTS er involvert i per tid er listet i venstremargen. Her finnes også en lenke til prestentasjon av mastergrad i praktisk teologi.

 

KURSIDEER for perioden fra 2016
For perioden fra 2016 er PTS i ferd med å utvikle en rekke forskjellige kurs. Kursforslag er presentert i liten EVU-brosjyre. PTS er fra sommeren 2015 også i ferd med å planlegge et kurs om dåp.

Dersom noe av dette ser interessant ut, er det bare å ta kontakt med praktikum@teologi.uio.no for mer informasjon.

Titlene på kursene som finnes i brosjyren, er: 
Ord blir kropp (homiletikkurs med vekt på muntlighet), Gudstjenester i konfirmanttiden, Mine liv som prest (kurs for prester nær pensjonsalderen), Å være prest i det flerreligiøse Norge, Gudstjeneste på ny (ulike perspektiver på arbeid med gudstjenestene), Kirkeledelse gjennom mennesker

Trenger du påfyll i prestetjenesten? Det praktisk-teologiske seminar har som mål å tilby relevant videretudanning med høy kvalitet, basert på den faglige kompetansen til de ansatte på seminaret.