print logo

Opptak

Se emnebeskrivelsene for 4. og 9. semester for oversikt over forkunnskaper som kreves for opptak på disse emnene.

For opptak til avsluttende praktikum kreves det 330 studiepoeng innenfor cand.theol.-programmet eller ekvivalent utdanning.

Opptaksfrister for studier på praktikum

Studenter som skal følge TEOL2500 - Teologi i praksis 1, 4. semester (tidligere TEOL2010), TEOL4200 og 4210, 9. semester eller TEOL4020 - Teologi i praksis 3 - Avsluttende pratikum, må sende egen søknad om opptak/plass på emnet til Det praktisk-teologiske seminar. (Se søknadsskjema under.)

Søknaden leveres på kontoret til PTS, rom 203 i 2. etasje i Domus Theologica, eller sendes til: PTS, Postboks 1075 Blindern 0316 Oslo. (Den kan også leveres elektronisk til praktikum( at ) teologi.uio.no.)

Søknadsfrister er 15. april for studier i høstsemesteret og 15. september for studier i vårsemesteret.

Enhver student må i tillegg melde seg til undervisning og eksamen i emnene via StudentWeb. Fristene for denne meldingen er 1. september for emner som undervises om høsten og 1. februar for emner som undervises om våren.

Påmelding til TEOL2500 våren 2017 (bokmål) eller TEOL2500 våren 2017 (nynorsk).

Påmelding til avsluttende praktikum våren 2017 (bokmål) eller avsluttande praktikum våren 2017 (nynorsk).

(Påmelding til 9. semester høsten 2017 vil foregå på ny måte da PTS på dette tidspunktet vil være en del av Det teologiske fakultet.)

 

Studenter som ikke allerede er immatrikulert ved Universitetet i Oslo, må ta kontakt med Det teologiske fakultet for å få hjelp til å melde seg opp til praktikumsemnene. Dette må gjøres i tillegg til å søke Det praktisk-teologiske seminar om opptak. Opptak til enkeltemner.

 

Utdanningskrav for opptak

Opptak på alle tre emnene forutsetter opptak på cand.theol.-programmet eller godkjennelse i Evalueringsnemnda.

Forkunnskaper for opptak på TEOL2500:  TFF1001 - Kristendommens historie, TFF1002 - Det flerreligiøse Norge, TFF1003 - Etikk og religion og TFF1004 - Bibelen - tekster og lesninger eller tilsvarende.

Forkunnskaper for opptak på TEOL4200 og 4210: Ferdigstilling av emnene på bachelornivå. Tilsvarende kvalifikasjoner kan gi grunnlag for opptak.

Forkunnskaper for opptak på TEOL4020: Ferdigstilling av emner tilsvarende 330 studiepoeng i cand.theol.-programmet. Tilsvarende kvalifikasjoner kan gi grunnlag for opptak.

Alle studenter må beherske norsk språk, jamfør eksamensreglementets § 2.

 

Politiattest

Ved opptak til profesjonsstudiet i teologi kreves det fra 2014 at man framlegger politiattest. Opptak på emnene ved PTS krever ikke slik attest, men det blir som regel spurt om attest i forbindelse med gjennomføring av menighetspraksis i TEOL2500 og stiftspraksis i TEOL4020, eventuelt også institusjonspraksis i TEOL4210.

Publisert 14. sep. 2012 10:26 - Sist endret 25. nov. 2016 14:28