print logo

Elektroniske utgaver av Nytt norsk kirkeblad

Nytt norsk kirkeblads utgaver siden nettpublisering starta i midten av 2005 finner du nå her: http://www.tf.uio.no/forskning/publikasjoner/nytt-norsk-kirkeblad/NNK%20i%20pdf/

Tidligere utgaver av NNK og dets forgjenger, "Teologi for menigheten", finnes ved Teologisk bibliotek ved Universitetet i Oslo.

Ei elektronisk utgave av bladet blir lagt ut når neste nummer kommer ut.