print logo

Nytt norsk kirkeblad

Nytt norsk kirkeblad er et folkekirkelig blad som vender seg til prester, andre kirkelige ansatte og interesserte lekfolk.

Nytt norsk kirkeblad har fått nye nettsider ved PTS' innlemmelse i TF: http://www.tf.uio.no/forskning/publikasjoner/nytt-norsk-kirkeblad/

På disse sidene finner du noe informasjon om bladet, samt tidligere utgaver (fra 2005 og framover).

Abonnement og kontakt

Abonnement 2017 koster kr 350,- (250,- for studenter og pensjonister). Send en e-post til  nytt-norsk-kirkeblad (alfakrøll)  teologi.uio.no hvis du ønsker å abonnere.

Redaksjonen kan kontaktes på følgende adresse

nytt-norsk-kirkeblad(alfakrøll)teologi.uio.no

De som ikke har tilgang på e-post, kan ringe (22 85 03 10) eller skrive til

Nytt norsk kirkeblad
Det teologiske fakultet
Postboks 1023 Blindern
0315 Oslo