print logo

Kontakt

Det praktisk-teologiske seminar held til i andre etasje i bygget til Det teologiske fakultet på Blindern. Er du interessert i praktisk-teologisk utdanning eller vidareutdanning hos oss, må du gjerne stikke innom. Du kan sjøvsagt òg ringe eller maile oss.

Frå 1.1.2017 er PTS en del av Det teologiske fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo som fageining for praktisk teologi.
Sjå generell kontaktinformasjon for TF.

ORGANISASJON

Organisasjonsnummer 980 301 788 vil bli sletta.

Seminaret i Oslo (PTS) blir frå 1.1. ei fageining ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (org.nr. 971035854), medan Kirkelig utdanningssenter Nord (KUN) vil være ei verksemd innanfor for det nye rettssubjektet Den norske kyrkja (org.nr. 818066872).

 

OPPDRAG

Aktiviteten ved PTS og KUN bli endra, men oppgåva vil fortsatt vere der: Å gje teoretisk og praktisk utdanning, drive forsking og utviklingsarbeid innan praktisk teologi. Studentar skal framleis få kunnskap, ferdigheiter og holdningar som gjer dei egna til å gjere teneste i kyrkja, og vi skal samarbeide med kyrkjelege organ og andre om dette.

 

ADRESSE

Adressa til PTS blir endra frå Det praktisk-teologiske seminar, Postboks 1075 Blindern, 0316 Oslo

til Fagening for praktisk teologi, Det teologiske fakultet, UiO, Postboks 1023 Blindern, 0315 Oslo.

(Men post som blir send til den første adressa vi framleis komme fram.)

Vi helt til i Blindernveien 9, 2. etasje, 0371 Oslo

E-postadressa praktikum@teologi.uio.no vil  nå dei som arbeider administrativt med praktisk teologi.

 

Adressa til KUN er framleis: 

Post: Kirkelig utdanningssenter nord, Breivika, 9037 Tromsø

Besøk: Kirkelig utdanningssenter i nord, Forskningsparken, 9037 Tromsø

E-post: kun@kun.uit.no

 

FAKTURAER

PTS har ikkje eige fakturamottak frå 1.1.2017, men er ein del av Universitetet i Oslo. Les meir om fakturamottak frå 1.1.2017.

 

NETTSIDER

PTS sine nettsider http://www.praktikum-pts.no/ vil ikke bli oppdatert etter 1. januar, men domenet vil bli stående til sommeren 2017. KUNs nettsider består https://uit.no/ansatte/organisasjon/hjem?p_dimension_id=156422&p_menu=42374

 

Til og med 31.12.2016:
Det praktisk-teologiske seminar
Besøksadresse: Domus Theologica, 2. etasje, Blindernvegen 9
0371 Oslo
Postadresse: Postboks 1075 Blindern
0316 OSLO
Telefon: 22850310
E-mail:
praktikum(at)teologi.uio.no

Fakturaadresse:
Det praktisk-teologiske seminar
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar

Organisasjonsnummer: 980 301 783

Kontonummer: 8276 01 00354

Ansvarleg redaktør: Kontorsjef Rigmor Smith-Gahrsen

Det praktisk-teologiske seminar ligger i Blindernveien 9. Det er huset merket med tallet 29 nederst til høyre.

Større kart

 

Publisert 7. juli 2011 09:43 - Sist endret 22. des. 2016 14:44