print logo

Det praktisk-teologiske seminar

Det praktisk-teologiske seminar (PTS) er ein frittståande kyrkjeleg utdanningsinstitusjon som sorterer direkte under Kulturdepartementet. Seminaret har sidan 1848 gitt praktisk-teologisk utdanning til kommande prester. Utdanninga inngår i cand.theol.-graden, og er samordna med Det teologiske fakultet. Det praktisk-teologiske grunnstudiet kan òg gjennomførast som eit frittståande studium.

§ 1 i Forskrift om Det praktisk-teogiske seminar seier:

"Det praktisk-teologiske seminar skal gi prestekandidater, prester og andre teoretisk og praktisk utdanning på høgskolenivå for tjeneste i Den norske kirke, samt drive forskning og utviklingsarbeid innenfor sine fagområder.

Målet for Det praktisk-teologiske seminars undervisning, øvelser og evaluering av prestekandidater er at de som uteksamineres har de kunnskaper og ferdigheter, samt den personlige egnethet som kreves for å kunne utøve prestetjeneste i Den norske kirke.

Seminaret skal samarbeide med biskopene og øvrige kirkelige organer, og med universitetssektoren og de øvrig institusjoner som befatter seg med praktisk kirkelig utdanning."

For seminaret finnast òg ein Forskrift om eksamensreglement for praktisk-teologisk utdanning ved Det praktisk-teologiske seminar.

Seminaret har sidan det vart oppretta i 1842 gitt praktisk-teologi utdanning til kommande prester i Den norske kyrkja. Frå 2003 er praktikum integrert i cand.theol.-graden. Klikk på "Histore" i venstremargen for å sjå meir om historia og kven som har leida seminaret frå byrjinga fram til i dag. Informasjon om tilsette og styremedlem og eventuelle ledige stillingar fins òg her samt planane til seminaret og rapportar og høyringar frå seminaret.