print logo

Fagfelt

Praktisk teologi - på Det praktisk-teologisk seminar - er samansett av seks fagfelt: Pastorallære, homiletikk, liturgikk, sjelesorg, religionspedagogikk og kyrkjerett. Vil du vite meir om fagfelta, kan du klikke på menypunkta til venstre.

Omtalen av fagfelta er henta frå PTS sin studieplan.

Det står litt om fagfelta i emneomtalane for TEOL2500 Teologi i praksis 1 (4. semester), TEOL4200 Det nye testamentet og homiletikk og TEOL4210 Sjelesorg, profesjonsetikk og institusjonspraksis (9. semester) og TEOL4020 Teologi i praksis 3 (avsluttande praktikum.)

Omtalane her samanfattar alle nivå faget blir undervist på.

Publisert 7. sep. 2012 10:17 - Sist endret 25. nov. 2016 14:38