print logo

Gudstjenester og morgenbønner våren 2017

Det leses morgenbønn i TF-kapellet kl. 9 på dager hvor det er undervisning på praktisk-teologiske emner. Studenter og ansatte veksler på å lede bønnene. Bønnene er åpne for alle som vi være med.

Torsdager kl. 11 er det gudstjeneste i TF-kapellet. Enkelte av disse ledes av studenter på avsluttende praktikum, men det fleste holdes med en gudstjenesteleder som enten er ansatt på fakultetet eller kommer utenfra. I disse gudstjenestene brukes som regel en agende som er utviklet spesielt for disse korte gudstjenestene. Agende bokmål. Agende nynorsk. Agende med noter (bokmål).

Gudstjenester i TF-kapellet våren 2017

Torsdager klokka 11

 

26.1. Gudstjeneste med avsluttende praktikum

Liturg fra avsluttende. Predikant fra avsluttende. Musikk: Henrik Ødegaard.

4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 29.1 2017, Salme 146,1–10, Rom 16,25–27, Luk 18,35–43

 

2.2. Gudstjeneste med studenter fra 4. sem. som medliturger

Gudstjenesteleder: Hallgeir Elstad. Medliturger: Bent og Solveig. Musikk: (Henrik kan ikke)

2.2. Kyndelsmesse – Torsdag 2. februar 2017, 1 Sam 1,21–28, 1 Joh 1,1–4, Luk 2,22–40

 

9.2. Gudstjeneste med avsluttende praktikum

Liturg fra avsluttende. Predikant fra avsluttende. Musikk: Henrik og TF-kantori.

Såmannssøndag – Søndag 12. februar 2017, Jes 55,8–13, Hebr 4,12–13, Luk 8,4–15

 

16.2. Gudstjeneste med avsluttende praktikum

Liturg fra avsluttende. Predikant fra avsluttende. Musikk: Gjermund Brenne.

Kristi forklarelsesdag – Søndag 19. februar 2017, 5 Mos 18,15–18, Åp 1,9–18, Matt 17,1–9

 

23.2. Gudstjeneste med studenter fra 4. sem. som medliturger

Gudstjenesteleder: Halvor Berg Hovind. Medliturger: Vetle og Ann Cecilie.

Fastelavnssøndag – Søndag 26. februar 2017, Høys 8,6–7, 1 Kor 13,1–7, Joh 17,20–26

 

2.3. Gudstjeneste i Domkirka

Liturg fra avsluttende, Predikant fra avsluttende, Musikk: Henrik og TF kantori

1. søndag i fastetiden – Søndag 5. mars 2017, 1 Mos 2,8–9; 3,1–8, Jak 1,12–16, Matt 4,1–11

 

9.3. Gudstjeneste med studenter fra 4. sem. som medliturger

Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturger: Sigve og Eva.

2. søndag i fastetiden – Søndag 12. mars 2017, 1 Mos 32,24–30, Jak 1,2–8, Matt 15,21–28

 

16.3. Gudstjeneste med studenter fra 4. sem. som medliturger

Gudstjenesteleder: Sivert Angel. Medliturg: Ola. Musikk: Henrik

3. søndag i fastetiden – Søndag 19. mars 2017, 1 Sam 18,6–14, Ef 5,1–2.8–11, Luk 11,14–28

 

23.3. Gudstjeneste

Gudstjenesteleder: Halvor Berg Hovind. Medliturg: Sissel. Musikk: Henrik

Maria budskapsdag – Søndag 26. mars 2017, Jes 7,10–14, Gal 4,4–7, Luk 1,26–38

 

30.3. Gudstjeneste med studenter fra 4. sem. som medliturger

Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturger: Linda og Veronica J. Musikk: Henrik

4. søndag i fastetiden – Søndag 2. april 2017, 1 Mos 22,1–14, Hebr 4,14–16, Joh 11,45–53

 

6.4. Gudstjeneste med studenter fra 4. sem. som medliturger

Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen. Medliturger: Jenø og Therese. Musikk: Henrik og TF-kantori

Palmesøndag – Søndag 9. april 2017, 2 Mos 12,21–28, Ef 2,12–18, Joh 12,12–24

 

PÅSKE

 

20.4. Ikke gudstjeneste pga IAPT http://www.tf.uio.no/english/research/iapt-conference/

 

27.4. Gudstjeneste med studenter fra 4. sem. som medliturger
Gudstjenesteleder: Ketil Rosnes. Medliturger: Kristine og Olafur.
Musikk: Henrik
3. søndag i påsketiden – Søndag 30.04., Esek 34,11–16 eller Apg 2,36–41, 1 Pet 2,20–25, Joh 10,11–18

 

4.5. Gudstjeneste med studenter fra 4. sem. som medliturger

Gudstjenesteleder: Merete Thomassen. Medliturger: Ann Cecilie og Jenø. Musikk: Henrik
4. søndag i påsketiden – Søndag 07.05.17, Jes 54,7–10 eller Apg 9,36–43, Fil 3,12–14, Joh 16,16–22

 

11.5. Gudstjeneste med student fra 4. sem. som medliturg.

Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturger: Bent Musikk: Henrik og TF kantori

5. søndag i påsketiden – Søndag 14.5.2017, Hos 14,5–9 eller Apg 4,32–35, Fil 3,12–14, Joh 16,16–22

 

18.5. Ikke kapellgudstjeneste (etter 17. mai og fagråd for praktisk-teologi)

25.5. Ikke kapellgudstjeneste (Kristi himmelfartsdag)

 

1.6. Gudstjeneste. Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen. Medliturger: Ann Cecilie og Jenø.

Pinsedag – Søndag 4. juni 2017, 1 Mos 2,4–9, Apg 2,1–11, eller Rom 8,9–11, Joh 20,19–23

 

Publisert 21. des. 2016 16:11 - Sist endret 8. mai 2017 15:55