print logo

Arrangementer

Pågående

Tid: 15. des. 2016 - 2. juli 2017

Det leses morgenbønn i TF-kapellet kl. 9 på dager hvor det er undervisning på praktisk-teologiske emner. Studenter og ansatte veksler på å lede bønnene. Bønnene er åpne for alle som vi være med.

Torsdager kl. 11 er det gudstjeneste i TF-kapellet. Enkelte av disse ledes av studenter på avsluttende praktikum, men det fleste holdes med en gudstjenesteleder som enten er ansatt på fakultetet eller kommer utenfra. I disse gudstjenestene brukes som regel en agende som er utviklet spesielt for disse korte gudstjenestene. Agende bokmål. Agende nynorsk. Agende med noter (bokmål).

Tid: 15. des. 2016 - 2. juli 2017

Cand. theol.-studentene møtest noen ganger i semestret til faglig-sosiale samlinger. Se oversikt over arrangementa våren 2017 under.

Se også info om TF-kantori.

Her finner du oversikt over gudstjenestene i TF-kapellet.

Tid: 15. des. 2016 - 2. juli 2017

TF-kantori er kor for alle studenter på Det teologiske fakultet. Meld deg til dirigent Henrik Ødegaard om du ønsker å være med.

Tidligere

Tid: 18. okt. 2016

Velkommen til Jervell- og alumniseminar tirsdag 18. oktober kl. 10 i Domus Theologica, Blindernveien 9!

Tid: 25. aug. 2016

Cand. theol.-studentane møtest noen gonger gjennom semestret til fagleg-sosiale samlingar. Se oversikt over arrangementa hausten 2016 under.

TF-kantori er eit kor for alle studentar på Det teologiske fakultet. Meld deg til Rigmor Smith-Gahrsen, eller møt opp på øving ein torsdag om du ønskjer å vere med. Se meir info under (eller på TFs nettsider).

Tid: 21. aug. 2016 - 24. aug. 2016

Velkommen til nytt semester!

PTS-studentene er i gang fra 23.2.

Før det, 21.8. kl. i Slottskapellet ønsker Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, Osloforbundet og BI Studentpartner hjertelig velkommen til gudstjeneste og kirkekaffe hos Osloforbundet i Universitetsgata 20. Musikk og sang: Kalle Moberg og Synnøve Sætre. Klokker: Einar Østerhagen. Liturger: Inger Anne Naterstad og Halvor Berg Hovind, se

Semesteråpningen blir markert på Det teologiske fakultet onsdag 24.8. klokka 10.15-12 blant annet med forelesning av Safet Bektovic.

Vel møtt!

 

Tid: 17. juni 2016 11:15

 

Velkommen til semesteravslutning for PTS og TF i Domus Theologica, auditorium U40 17. juni klokka 11.15

 

Det blir tale ved dekanen, hilsen fra rektor på PTS og studentene og utdeling av vitnemål. Marthe Wang og Markus Lillehaug Johnsen står for den kunstneriske rammen.

 

Se mer her: http://www.tf.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/2016/semesteravslutning-varen-2016.html

Tid og sted: 23. mai 2016 - 24. mai 2016, Victoria hotell, Hamar

Dato og sted er bestemt for sjelesorgsymposiet 2016: Det blir holdt 23.-24. mai (mandag og tirsdag) på Victoria hotell, Hamar. Sett av datoen og spre gjerne ordet til kolleger - mer informasjon om program, påmelding finnes her.

Tid og sted: 17. feb. 2016 12:00 - 23:05, Foyeren på Teologisk fakultet

Onsdag 17. februar 2016 stiller ulike kunstnere ut liturgiske drakter i foyeren på Teologisk fakultet i Blindernveien 9. Studenter og andre er velkomne til å se på albaer og stolaer og eventuelt bestille egen.

Utstillingen er åpen fra kl. 12 til kl. 16.

Invitasjon til utstillere finnes her. Ta kontakt med PTS på praktikum(at)teologi.uio.no og meld deg på innen 29. januar.

Tid: 21. jan. 2016 16:00 - 17. juni 2016 23:00

Cand. theol.-studentane møtest noen gonger gjennom semestret til fagleg-sosiale samlingar.

Koret TF-kantori er åpent for alle studenter på teologisk fakultet. Meld deg til Rigmor Smith-Gahrsen, eller møt opp på øvelsene en torsdag om du ønsker å være med. Se mer info nederst.

Tid: 21. jan. 2016 11:00

VELKLOMMEN TIL GUDSTENSTER OG MORGONBØNER!

Torsdagar klokka 11 er det gudteneste i TF-kapellet. Studentar frå TEO2010 (4. semester) er med som medliturgar i vårsemesteret. Om hausten deltar studentar frå 9. semester som predikantar eller medliturgar på nokre av gudstenestene. Andre studenter som ønsker det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med PTS. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta ét dei som ønsker det matpakke saman i kantina.

Kvar dag i uka samlest vi til morgonbøn kl. 9, sjå meir om det under.

PDF-utgave av morgonbønheftet. Liturgi for kvardagsmessa på torsdagane: nynorsk og bokmål.

Tid: 20. jan. 2016 10:15

Avsluttande praktikum (TEOL4020) og fjerde semester (TEOL2010) startar semesteret med tur til Granavolden 12.-13. januar. Vi reiser frå Blindernveien 9 klokka ni om morgonen.

Fakultetet markerer semesterstart onsdag 20.1. klokka 10.15-12. Anders Runesson held førelesing. Henrik Ødegaard og Benjamin Isachsen står for dei kunstarlege innslaga. Markeringa endar med servering i kantina. Sjå her.

Gudsteneste ved semesterstart i Slottskapellet 24. januar klokka 11. 

Velkommen!

Tid: 16. des. 2015 11:15 - 23:59

Det teologiske fakultet og PTS ønsker velkommen til semesteravslutning onsdag 16. desember klokka 11.15 i foajeen på fakultetet.

Tid: 5. nov. 2015

PTS deltar med stand på Trosopplæringskonferansen 5. november. Blant annet studentene på avsluttende praktikum vil bemanne standen.

Tid: 10. sep. 2015

Høsten 2015 arrangeres det draktdag på MF 10. september. Utstillingen er åpen fra klokka 12 til klokka 16.

Tid: 18. aug. 2015 11:00 - 18. des. 2015

Cand. theol.-studentene møtes noen ganger i løpet av semesteret til faglig-sosiale samlinger.

Tid: 16. aug. 2015 10:15 - 19. aug. 2015

Det blir semesteråpningsgudstjeneste i Slottskapellet 16. august klokka 11. Inger Anne Naterstad leder gudstjenesten. Dekan Aud Tønnessen holder preken. Se mer på Facebook.

Avsluttende praktikum starter semesteret med tur til Granavolden 18.-19. august. TEOL4010, 9. semester, starter undervisningen tirsdag 18.8. med morgenbønn i kapellet kl. 9. Fra kl. 9.15 er det undervisning på rom 205.

Det teologiske fakultet arrangere semesteråpning onsdag 19.8. klokka 10.15-12. Det blir åpningsforedrag ved Nina Hoel, kunstnerisk innslag ved Ten Sing Norway og Carl Petter Opsahl og servering i kantina. Se her.

Velkommen!

Tid: 19. juni 2015 11:15
Tid: 21. mai 2015 10:00 - 22. mai 2015

Velkommen til Jervell- og alumniseminar torsdag 21. mai fra kl. 10 i Domus Theologica, Blindernveien 9.

Den norske kirke: Åpenhet og egenart

Den norske kirke har lenge arbeidet for å framstå som åpen og inkluderende. Men er den gjennom alle reformer og gode intensjoner i ferd med å miste av syne sin teologiske egenart?

Tid og sted: 28. apr. 2015 09:30, Blindernveien 9

Hva møter konfirmanter som konfirmerer seg i Den norske kirke? Hva er idealene og hva gjøres i konfirmanttiden? De siste årene har det blitt gjort en del empirisk forskning og pedagogisk utviklingsarbeid på konfirmanttiden i Den norske kirke. Denne konferansen vil invitere til en samtale om pågående forsknings- og utviklingsprosjekter. Bidragsyterne på konferansen vil gi ulike svar på hva og hvordan konfirmanter lærer på leir, i undervisningssituasjoner og i gudstjenester.

Kirkerådet og Det praktisk-teologiske seminar inviterer til kompetansenettverkskonferanse innen trosopplæring i Den norske kirke tirsdag 28.april 2015 kl. 10-17 på Teologisk fakultet/ Domus Theologica, Blindernveien 9, Oslo.

Auditorium U40, Domus Theologica Blindernveien 9.

Tid: 18. feb. 2015 12:00

Onsdag 18. februar stiller ulike kunstnere ut liturgiske drakter i foyeren i Blindernveien 9. Studenter og andre er velkomne til å se på albaer og stolaer og eventuelt bestille egen.

Utstillingen er åpen fra kl 12 til kl 16.

VIL DU STILLE UT? Ta kontakt med PTS på praktikum(at)teologi.uio.no og meld deg på innen 31. januar.

Tid og sted: 9. feb. 2015 18:00, Litteraturhuset, Nedjma

Anne Hege Grung, førsteamanuensis på PTS, er en av innlederne på UiOs arrangement 9.2. med diskusjon om årsakene til politisk vold i dagens Europa.

Sted: Litteraturhuset, Nedjma  Tid: Mandag 9. februar 2015 18.00 - 19.30

Se progrm for arrangementet. Og en oppsummering.

Tid: 13. jan. 2015 08:45 - 14. jan. 2015

Fra tirsdag 13. til onsdag 14. januar reiser studentene på avsluttede praktikum (TEOL4020) og Teologi i praksis 1 (TEOL2010) på felles åpningstur til Granavolden. Alle møter på oversiden av Blindernveien 9 (Domus Theologica) kl 8.45 tirsdag morgen. Bussen går klokka 9. Vi returnerer fra Granavolden ca 16 onsdag ettermiddag.

Tid: 17. des. 2014 11:15 - 17. juni 2014

Semesteravslutning høsten 2014 med vitnemålsutdeling til avgangsstudentene holdes i U40 tirsdag 17. desember klokka 11.15.

Se mer på TFs sider.

Tid og sted: 4. des. 2014 11:00, TF-kapellet

Siste kapellgudstjeneste høsten 2014 feires 4. desember kl 11. Halvard Johannessen er liturg og Tonje Eide preker. Velkommen!

Vi som ikke skal på julelunsj for cand.theol og KKL-programmet spiser matpakke sammen i kantina etter endt gudstjeneste.

VELKOMMEN!