print logo

PTS blir en del av Universitetet i Oslo fra 1.1.2017

Fra 1. januar 2017 er ikke Det praktisk-teologiske seminar lenger en egen virksomhet.

Seminaret i Oslo blir fra denne dagen en fagenhet ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, mens Kirkelig utdanningssenter Nord vil være en virksomhet innen for Den norske kirke.

Aktiviteten ved både PTS og KUN vil endres, men oppdraget vil fortsatt være der: Å gi teoretisk og praktisk utdanning, drive forskning og utviklingsarbeid innen praktisk teologi. Studenter hos oss skal fortsatt få kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør dem egnet til å utføre tjeneste i Den norske kirke, og vi skal samarbeide med kirkelige organer og andre om dette.

PTS sine nettsider vil ikke bli oppdatert etter 1. januar, men domenet vil bli stående til sommeren 2017.

Aktuell informasjon om praktisk-teologi ved Universitetet i Oslo vil bli integrert i nettsidene til Det teologiske fakultet.

Fra 1.1.2017 kontakter du oss på:

Fagenhet for praktisk teologi

Det teologiske fakultet, UiO

Postboks 1023 Blindern

0315 Oslo

Publisert 24. nov. 2016 14:45 - Sist endret 14. des. 2016 09:41