print logo

Det praktisk-teologiske seminar

Lærestedet mellom universitet og kirke

Det praktisk-teologiske seminar (PTS) er en frittstående kirkelig utdanningsinstitusjon under kirkeavdelingen i Kulturdepartementet. Seminaret gir praktisk-teologisk presteutdannelse. Utdanningen er samordnet med Det teologiske fakultet.

Seminaret gir tilbud om videreutdanning, og forskning og fagutvikling er sentrale innslag i virksomheten.

Undervisningen ved Det praktisk-teologiske seminar skal bidra til å kalle og motivere til frimodig tjeneste i kirken med de løfter og forpliktelser som ordinasjon og vigsling til den enkelte tjeneste innebærer.

Fra 1999 har Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) ligget under virksomheten.

Aktuelt

 • henrikoedegaard-telucis Stemmene fra dypet

  Vårt Land har en stor presentasjon av Henrik Ødegaard, som underviser på praktikum og leder kor på Det teologiske fakultet, onsdag 12. oktober i forbindelse med utgivelse av ny CD:

  "Musikken hans henter toner fra historiens dyp. Like fullt plystres og hoies det i Henrik Ødegaards musikk til Høysangen."

  Les mer her.

 • etj Ordet "nussifisering" skaper mistro

  Ordet «nussifisering» har en så negativt ladet klang at det er egnet til å latterliggjøre og skape mistro rundt gudstjenester det er all grunn til å applaudere.

  Professor Heid Leganger-Krogstad advarer (Vårt Land 20. august) mot «nussifisering» av gudstjenester i forbindelse med at mange menigheter i Den norske kirke arrangerer såkalte skole­startgudstjenester. Jeg vil advare mot å la Leganger-Krogstads begrep nussifisering feste seg i omtalen av trosopplæringsgudstjenester.

  Elisabeth Tveito Johnsen ved PTS kommenterer.

 • olavdenhellige%281%29 Søk Olavstipend 2017!

  Bispemøtet utlyser Olavstipendet for 2017 med søknadsfrist 13. september. Det tildeles to skrivestipend på inntil 50.000 kr. Til hvert av stipendene knytter det seg permisjon med lønn for 6 måneder.

  Søknader tas imot innen alle praktisk-kirkelige eller teologiske temaområder.

  Temaområdene religionsdialog, religionsmøte og kirkens arbeid med flyktninger og innvandrere vil bli gitt prioritet ved ellers lik faglig vurdering.

  Les mer her.

 • meretethomassen Hevnen er søt

  Jeg bekjenner det her og nå: Jeg er fullstendig hekta på Game of Thrones.

  Det er jeg egentlig ganske flau over. For den som ikke kjenner til dette, er det en fantasy-serie full av intriger, konflikter og maktkamp mellom en rekke kongeslekter, lagt til en slags fiktiv middelalder. Serien er rå, full av vold og sex, og har et kvinne­syn som burde få en gammel feminist som meg til å sky den som pesten. Likevel følger jeg intenst med fra episode til episode, sesong etter sesong, og spør stadig meg sjøl om hvorfor. En ting er at godt laga TV er godt laga TV. En annen ting er at ­serien gir plass til en trang hos oss mennesker som vi jobber mye med å kontrollere: Trangen til hevn.

  Merete Thomassen skriver i Vårt Land i spalten "Hellighet og hverdag" 14.8.2016: " Hevnen er søt".

 • luther2 Reformasjon nå

  Det er 500 år siden Luthers protest mot avlatshandelen, hendelsen som ble startskuddet for store omveltninger i kirke og samfunn. Den norske kirke markerer dette på ulike vis. Blant annet med kurset Reformasjon nå - Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke. Nesten halvparten av prestene ansatt i kirka skal være med på kurset som starter høsten 2016. TF-PTS skal kurse prester fra Oslo, Nidaros og Nord-Hålogaland.

  Les mer om kurset her. Det teologiske fakultet har oppretta nettside om Luther-jubileet.

Mer ...

Opptaksfristar for studium på praktikum

Meldefristar: 15. april for studium i haustsemesteret og 15. september for studium i vårsemesteret.

Studentar må sende påmelding til Det praktisk-teologiske seminar for emna på 4. semester (TEOL2500) 9. semester (TEOL4200 og TEOL4210) og  avsluttande praktikum (TEOL4020) på eige skjema.

Studentar må òg melde seg opp til desse emna via StudentWeb.