print logo

Det praktisk-teologiske seminar

Lærestedet mellom universitet og kirke

Det praktisk-teologiske seminar (PTS) er en frittstående kirkelig utdanningsinstitusjon under kirkeavdelingen i Kulturdepartementet. Seminaret gir praktisk-teologisk presteutdannelse. Utdanningen er samordnet med Det teologiske fakultet.

Seminaret gir tilbud om videreutdanning, og forskning og fagutvikling er sentrale innslag i virksomheten.

Undervisningen ved Det praktisk-teologiske seminar skal bidra til å kalle og motivere til frimodig tjeneste i kirken med de løfter og forpliktelser som ordinasjon og vigsling til den enkelte tjeneste innebærer.

Fra 1999 har Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) ligget under virksomheten.

Seminaret legges ned som selvstendig virksomhet fra 1.1.2017. PTS i Oslo blir da en del av Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. KUN blir en del av det nye rettssubjektet, Den norske kirke.

Vi kan kontaktes på: Fagenhet for praktisk-teologi, Det teologiske fakultetet, UiO, Postboks 1023 Blindern, 0315 Oslo.

Aktuelt

 • nativity2sintjans God jul!

  Frå 1.1.2017 er ikkje seminaret ei sjølvstendig eining, men ein del av Det teologiske fakultet (PTS) og Den norske kyrkja (KUN), sjå under.

  Vi takkar for åra vi har hatt ønskjer god jul og godt nytt år 2017!

  -Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tusen tårn. Tona om frelsa kalla, og kalla og helsa med fred Guds born! Kling no klokka! Ring og lokka, ring og lokka får tusen tårn.

  -Sjå, det dagast, snart det lagast, snart det lagast til høgtid ny! Då skal oss klokka leikande lokka, leikande lokka til helg i sky! Sjå, det dagast, snart det lagsat, snart det lagast til høgtid ny!

 • ptsx3 PTS blir en del av Universitetet i Oslo fra 1.1.2017

  Fra 1. januar 2017 er ikke Det praktisk-teologiske seminar lenger en egen virksomhet.

  Seminaret i Oslo blir fra denne dagen en fagenhet ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, mens Kirkelig utdanningssenter Nord vil være en virksomhet innen for Den norske kirke.

  Aktiviteten ved både PTS og KUN vil endres, men oppdraget vil fortsatt være der: Å gi teoretisk og praktisk utdanning, drive forskning og utviklingsarbeid innen praktisk teologi. Studenter hos oss skal fortsatt få kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør dem egnet til å utføre tjeneste i Den norske kirke, og vi skal samarbeide med kirkelige organer og andre om dette.

  PTS sine nettsider vil ikke bli oppdatert etter 1. januar, men domenet vil bli stående til sommeren 2017.

  Aktuell informasjon om praktisk-teologi ved Universitetet i Oslo vil bli integrert i nettsidene til Det teologiske fakultet.

 • konfirmanter3 Nærhet, spontanitet og humor

  Les Dagens oppslag om konfirmasjonsforskning fra PTS:

  Hva ønsker 
konfirmanter av en gudstjeneste? Fem teologer har funnet svar.

  Nærhet, spontanitet, humor og involvering er stikkord når konfirmanter skal fortelle hva de setter pris på i en gudstjeneste. Det har førsteamanuensis Elisabeth Tveito Johnsen og rektor ved det praktisk teologiske seminar, Sivert Angel, funnet ut. – Hverdagen i Den norske kirke er lite undersøkt, sier de to. På Trosopplæringskonferansen på Lillestrøm i oktober fortalte de for første gang om sitt møte med tre svært ulike konfirmantgudstjenester.

 • etj3 Skam åpner ung religionsdebatt

  Religionsdebatten raser i kommentarfeltet til TV-serien Skam.

  -Alle som jobber med ungdom i kirkelig regi bør se TV-serien Skam, sier Elisabeth Tveito Johnsen førsteamanuensis ved Det praktisk-teologiske seminar. Trosopplæringseksperten mener voksne har mye å lære av hvordan unge debatterer religion.

  Se mer av innslaget i Vårt Land 8. november 2016.

 • meretethomassen Guds egen mann

  Å gjøre Amerika stort igjen dreier seg om noe langt mer enn å gjenreise økonomien. Det dreier seg om å gjenreise maskuliniteten til mange millioner avmektige menn.

  Hva har språket om Gud å gjøre med Trumps seier i det amerikanske presidentvalget? Det har gått noen uker, og analysene har vært mange og interessante. Noe av det som har vært identifisert, har vært undervurderinga av avmaktsfølelsen til mange amerikanere.

  Merete Thomassen skriver i spalten "Ideologier" i Vårt Land 30.11.2016: Guds egen mann.

Mer ...

Opptaksfristar for studium på praktikum

Meldefristar: 15. april for studium i haustsemesteret og 15. september for studium i vårsemesteret.

Studentar må sende påmelding til Det praktisk-teologiske seminar for emna på 4. semester (TEOL2500) 9. semester (TEOL4200 og TEOL4210) og  avsluttande praktikum (TEOL4020) på eige skjema.

Studentar må òg melde seg opp til desse emna via StudentWeb.

Nytt norsk kirkeblad

Lederen fra Nytt norsk kirkeblad nr 6-2016 - skrevet av Merete Thomassen, med tema "Verdier og overganger" finnes her.

Følg NNK på Facebook!